The Written And Printed WordBIBLIA
& EVANGELISCHE GEZANGEN

-----, 1796
{Width: 3"; Height: 5-3/4"; Thickness: 3"}

     The complete title for this book is: BIBLIA dat is DE GANTSCHE H: SCHRIFTURE vervattende alle de Canonijke Boeken des Oud en en Nieuwen TESTAMENTS, uijt de Oorfpronkelijke Talen in onze Nederlandische Tale getrouwelijk overgezet Door Last van de Hoog Mog: Heeren STATEN GENERAL der Vercenig de Nedert: en Volgens hetbesluitvan de Sinode National gehouden tot Dordrecht in de Iaaren 1618 ende 1619 door gemeene ordre der Kerken van Drukfouten ver beetert, 1796
      Signed by A. Rutgers on verso of Old Testament title page and Psalms title page
      This edition was published at Haarlem, Netherlands bij Joh Enschede en Zoonen.
     Bound into this Bible was an 1818 book of Psalms titled: EVANGELISCHE GEZANGEN, OM NEVENS HET BOEK DER PSALMEN BIJ DEN OPENBAREN GODSDIENST in de Nederlansche hervormde gemeenten gebruikt te worden; op uitdrukkelijken last ven alle de synoden der voornoemde gemeenten bijeen verzameld en in orde gebragt in de jaren 1803, 1804 en 1805. This volume was published at Amsterdam: bij P. Den Hengst en zoon, J. Brandt zoon en Rutger Hoyman. Te Haarlem, Johannes Enschede en zoonen. Te Groningen, R.J. Schierbeek en M. Van Heyningen Bosch.