Antique Watermarks

Source:   Bible, printed in Haarlem, Netherlands, published in 1796

This is an example of a wire watermark. It consists of a scroll-like form in the center of a circle of lettering. The image is too faint to accurately identify the lettering.

Additional Book Information
Biblia dat is DE GANTSCHE H: SCHRIFTURE vervattende alle de Canonijke Boeken des Oud en en Nieuwen TESTAMENTS, uijt de Oorfpronkelijke Talen in onze Nederlandische Tale getrouwelijk overgezet Door Last van de Hoog Mog: Heeren STATEN GENERAL der Vercenig de Nedert: en Volgens hetbesluitvan de Sinode National gehouden tot Dordrecht in de Iaaren 1618 ende 1619 door gemeene ordre der Kerken van Drukfouten ver beetert. (Published at) Te HAARLEM bij Joh Enschede en Zoonen. 1796